Waqaf Bangunan di Atas Tanah Non-Waqaf

Latar Belakang Masalah :

Seiring dengan maraknya pembangunan baik pondok maupun madrasah tidak lepas pula dari uluran tangan para dermawan yang mengeluarkan hartanya untuk bershodaqoh / wakaf  pada bangunan tersebut. Semntara Bangunan tersebut didirikan bukan di atas tanah waqaf yang suatu ketika akan diwariskan kepada ahli warisnya

Pertanyaan :

 1. Bagaimana hukum shodaqoh / wakaf pada madrasah atau pondok yang dibangun di atas tanah bukan waqaf yang masih bisa diwaris, dan bangunan tersebut ada kemungkinan akan dirusak oleh ahli waris tanah ?
 2. Seandainya boleh dirusak oleh ahli waris, bagaimana solusi amal jariyahnya?

Rumusan Jawaban :

 1. Hukumnya sah (diperbolehkan) menurut qoul ashoh.
 2. Menawarkan kepada pemilik tanah agar bangunan tersebut ditetapkan dengan kompensasi membayar ujroh.  Kalau pemilik tanah menghendaki agar bangunan tersebut dibongkar dan keadaan bangunan tadi ( setelah dibongkar ) masih bisa dimanfa’atkan, maka statusnya masih tetap barang waqofan.  Namun apabila sudah tidak bisa lagi dimanfa’atkan akan tetapi masih memungkinkan untuk dijual maka harus dijual untuk kemudian dibelikan semisal pekarangan sebagai gantinya.  Dan bila sudah tidak memungkinkan dijual maka menurut qoul ashoh dikembalikan kepada mauquf ‘alaih.

Catatan : Kalau yang merusak ahli waris, maka wajib mengganti.

Referensi jawaban a :

 1. As Syarwani Juz 6 hal. 239 dan 240
 2. Hasyiah Jamal Juz 3 hal. 758
 3. Mughni Muhtaj Juz 3 hal. 378
 • الشروانى الجزء السادس ص : 239 و 240
 • (وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن انتفاع به مقلوعا وإلا بقى موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوى ويقدم على الإنتفاع به مقلوعا لأنه الأقرب  لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبقى منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه   شرح م ر إهـ

2.  حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 577 – 578

(بأرض بحق) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال – قوله  فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع   إهـ

3.  مغنى المحتاج الجزء الثالث  ص : 378

(ولو وقف بناء أو غرسا فى أرض مستأجرة لهما) أو مستعارة أو موصى له بمنفعتها (فالأصح جوازه) سواء أكان الوقف قبل  انقضاء المدة أم بعده كما صرح به  ابن الصلاح  أو بعد رجوع المعير لأن كلا منه مملوك يمكن الانتفاع به فى الجملة مع بقاء عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفه به اهـ

Referensi Jawaban b :

 1. Al  Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 576 – 578
 2. Al  Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 578
 3. Al Qulyubi Juz 3 hal. 99
 4. Assyarwani Juz 6 hal. 285
 5. Itsmidil ‘Ainain hal. 97
 6. Bughyatul Mustarsyidin hal. 175

1.  حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 576 – 578

(و) شرط (فى الموقوف كونه عينا معينة) ولو مغصوبة أو غير مرئية (مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس) وضعا (بأرض  بحق). (قوله بأرض بحق) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين فى الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور اهـ

2.  حاشبة الجمل الجزء الثالث ص : 578

ويجوز إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع اهـ

3.  القليوبى الجزء الثالث ص : 99

لووقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه والثانى المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما قلنا يكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف وجهان ويقاس بالبناء فى ذلك الغراس (قوله وجهان) أصحهما الأول ومحله إذا كان لاينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا واشترى شقص أو بعضه مكانه وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذلك اهـ

4.  الشروانى الجزء السادس ص : 285

قال الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك أى فى أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف وكفاية الفعل والنية فقط اهـ

5.  إثمد العينين ص : 97

ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك الرجوع وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة لجدار اهـ

6.  بغية المسترشدين ص : 175

(مسئلة ك) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP V SE KARESIDENAN KEDIRI Di Pon. Pes. Gedongsari Prambon Nganjuk 04 – 05 Oktober 2000

sumber : fiqihpesantren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *